Obstaclerun verplaatst naar 4 juli

In verband met de veiligheidseisen rondom het organiseren van sportevenementen heeft de organisatie in overleg met onder meer de gemeente Amersfoort besloten de Obstaclerun Amersfoort drie weken op te schuiven; naar zondag 4 juli (was 13 juni). Alle deelnemers die zich al hebben ingeschreven zijn reeds geinformeerd.

Pas eind juni worden -volgens het ‘Scenario naar heropening samenleving’ van de Rijksoverheid- de voorwaarden om (samen) buiten te sporten verruimd. We gaan het evenement op 4 juli organiseren zoals we dat afgelopen jaar al hebben gedaan: tussen de startgroepen steeds 10 minuten, er komen twee rijen startvakken met 1,5 meter tussenruimte, er staat ontsmettende spray bij de toegang van elk obstakel en we adviseren je niet deel te nemen als je verkouden bent of koorts hebt. Graag zien we je op zondag 4 juli aan de start verschijnen van de 4e Obstaclerun Amersfoort op het evenemententerrein de Dekzandrug, bij Park Schothorst. Inschrijven kan via deze link.