bewoners Appelmarkt

Bericht voor gebruikers van de parkeervakken op de Appelmarkt

Parkeervakken opgeheven
Parkeert u regelmatig uw auto op de Appelmarkt? Op maandagochtend 13 april vanaf 07.00 uur wordt een opblaasobstakel op de Appelmarkt geplaatst (zie afbeelding hieronder). Na 15.00 uur wordt het weer verwijderd. Een aantal parkeervakken is deze dag niet bruikbaar. Voor gebruikers van deze vakken bieden wij voor de zondag en maandag ter compensatie een gratis parkeerkaart aan voor de auto in de P-garages Flint en Stadhuisplein. Wilt u hier van gebruik maken? Dan vernemen wij dat graag! info@obstaclerunamersfoort.nl

Naar verwachting zijn alle vakken vanaf 15.00 uur weer te gebruiken.

Lees hier de volledige brief (PDF download) (versie 2018) die naar de aanwonenden is verspreid.